برچسب: ساختن بلوک با خاک اره

  • بلوک چوب سیمانی

    مقدمه استفاده از ضایعات چوب مانند قطعات کناره بری و پشت لا، ضایعات روکش و لایه، تراشه، خرده های ناشی از رنده کاری و …  توجه کارشناسان صنایع چوب و متخصصان اقتصادی دنیا را به خود جلب نموده است. ازجمله این ضایعات می توان خاک اره را نام برد که مقدار آن در شاخه های مختلف صنایع چوب کشور قابل… ادامه مطلب "بلوک چوب سیمانی"