همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها

مقدمه:

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندر گاه، برای تامین ورود مطمئن کشتی ها به آبراهه ها و بنادر، کاهش انرژی ناشی از امواج و حفاظت از سواحل در مقابل امواج احداث میشوند. موج شکن ها از دیدگاه های مختلف از جمله شکل هندسی، مصالح بکار برده شده و موقعیت قرارگیری به انواع مختلف دسته بندی می شوند. از میان انواع موج شکن ها به لحاظ شکل هندسی و مصالح به کار برده شده، موج شکن های توده سنگی از متداولترین انواع آنها می باشند.
تا حدود ۵۰ سال گذشته، موج شکن های توده سنگی در آبهای کم عمق ساخته می شدند. با افزایش تبادل کالا، لزوم گسترش بنادر و وسعت آنها و افزایش ابعاد شناورها باعث گردیده موج شکن ها در اعماق بیشتر و مکان های خیلی باز ساخته شوند و این منجر به افزایش ارتفاع امواج و مطرح شدن مسایل طراحی و اجرایی شده است و در این راستا انواع موج شکن ها از نظر سازه و پایداری مورد توجه قرار گرفته اند. طراحان با احداث سازه های موج شکن در آب عمیق تر و مکان های مستقر در معرض امواج بلندتر، دریافتند که باید حجم سنگ مورد نیاز را تا رسیدن به نیمرخ پایدار افزایش دهند. استفاده از سنگهای بزرگ در سطح بیرونی سازه، حجم مورد نیاز را تا حد زیادی کاهش میداد. پیشرفت های حاصله در تکنولوژی بتن در اوایل قرن نوزدهم میلادی، باعث جایگزینی قطعات منشوری شکل بتنی بجای سنگ های بزرگ شد. اما با توجه به لزوم احداث موج شکن ها در مکان های مستقر در معرض امواج سهم گین تر، ساخت و جابجایی قطعات بتنی مورد نیاز غیرعملی شد. سرانجام کاربرد قطعات بتنی دارای اشکال نامنظم با پایه های چندگانه رواج یافتند. پایداری این قطعات در مقابل حمله موج علاوه بر وزن، در اثر درگیری (جفت شدگی) قطعات مجاور حاصل می شود.

قطعات بتنی دارای اشکال نامنظم مورد استفاده در موج شکن

قطعات بتنی دارای اشکال نامنظم مورد استفاده در موج شکن

طی دهه های اخیر، طراحی و ساخت موج شکن های شکل پذیر در بسیاری از نقاط دنیا افزایش یافته است. این سازه ها تحت اصابت امواج دریا تغییرشکل داده و پس از تغییرشکل بر اساس شرایط محیطی و سازه ای به پایداری استاتیکی و یا دینامیکی می رسند. در طراحی این سازه ها این عقیده که مواد (مصالح) لایه محافظ سازه باید از نظر ایستایی در برابر حملات امواج پایدار باشد، نقض میشود و به سازه اجازه داده میشود که تغییر شکل را تا رسیدن به یک فرم مؤثرتر ادامه دهد. در اجرای اینگونه سازه ها به دلیل مجاز بودن تغییرشکل سازه، می توان از محدوده وسیعتری از مصالح معادن سنگ استفاده کرد و با توجه به فلسفه عملکرد آنها در مواجهه با امواج دریا از مصالح با تناژ کمتر نیز بهره برد. وجود سکو در سازه شکل پذیر منجر به کاهش بیشتر انرژی موج نسبت به سایر سازه های شکل پذیر می شود. از مزیتهای دیگر این نوع موج شکن ها نسبت به سایر انواع موج شکن های تودهسنگی، می توان به کاهش بالاروی موج در بالای سطح ایستابی، کاهش سرریزی موج از روی سازه، اجرای آسان این سازه ها با توجه به امکانات محدود، ماشین آلات سبکتر و تجربیات پیمانکاران محلی و همچنین به دلیل مجاز بودن تغییرشکل این نوع سازه ها، امکان استفاده بهینه از معادن سنگی در محدوده وسیعتری از مصالح، اشاره کرد.

یک نمونه موج شکن شکل پذیر

یک نمونه موج شکن شکل پذیر

انواع موج شکن:

 موج شکن ها از نظر موقعیت قرارگیری به دو دسته کلی متصل به ساحل و جدا از ساحل تقسیم بندی می گردند. از طرف دیگر در حالت کلی می توان  موج شکن ها را از نظر نوع ساختمان به صورت زیر نیز تقسیم بندی نمود:

• سازه های توده سنگی که معمولا دارای وجوه شیبدار میباشند.

• سازه های با وجه قائم که عمدتاً سازههای صندوقه ای هستند.

• سازه های مرکب که ترکیبی از دو نوع بالا میباشند.

• موج شکن های شناور

• موج شکن های خاص

هرچند اغلب موج شکن ها و سازه های حفاظت دارای ارتفاعی بیشتر از بالاترین تراز آب هستند، ولی در بعضی شرایط ممکن است ارتفاع سازه پایین تر از تراز آب باشد و تاج سازه زیر آب قرار گیرد. به موج شکن های اخیر که عمدتاً برای حفاظت ساحل بکار میروند موج شکن مستغرق یا ریف میگویند. در شکل زیر برخی از انواع موج شکن ها از نظر نوع سازه و ساختمان نشان داده شده اند. از میان انواع موج شکن ها به لحاظ شکل هندسی و مصالح بکار برده شده، موج شکن های توده سنگی از متداولترین انواع آنها می باشند. این موج شکن ها خود دارای انواع مختلف می باشند که در ادامه معرفی می شوند. ایستایی و پایداری یک موج شکن توده سنگی به عوامل متعددی از جمله شکل ظاهری سنگ های لایه محافظ یا آرمور و وزن مخصوص آنها، نحوه اجرای لایه های بستر و لایه های خود موج شکن، وضعیت هندسی سازه، زاویه شیب، ارتفاع تاج بستگی دارد. در ادامه توضیحاتی در رابطه با مسایل طراحی موج شکن های تودهسنگی بطور اختصار ارایه میگردد.

انواع مختلف موج شکن ها از نظر ساختمان

انواع موج شکن های توده سنگی:
همانگونه که اشاره شد، موج شکن های تودهسنگی رایج ترین نوع موج شکن های اجرا شده در سراسر دنیا هستند. این موج شکن ها با استفاده از سنگ معدن و یا بدون قطعات بتنی ساخته می شوند. موج شکن های توده سنگی جاذب بسیار خوبی برای امواج می باشند و با توجه به شکل هندسی و ساختار آنها، دارای پایداری و طول عمر بسیار زیاد می باشند. از جمله مزایای این نوع موج شکن ها می توان موارد زیر را نام برد:

• مصالح سنگی معمولا از معادن محلی قابل حصول هستند.
• اجرای این نوع سازه ها با تجهیزات نسبتا ساده میسر میباشد.
• خرابی این نوع سازه بصورت تدریجی بوده و در مراحل مختلف قابل تعمیر میباشد.
• سازه انعطاف پذیری لازم در مقابل شرایط امواج بیش از مقادیر موج طراحی را دارد.
• سازه در مقابل نشست های مختلف به دلیل دارا بودن خاصیت انعطاف پذیری خیلی حساس نمی باشد.
موج شکن های توده سنگی دارای انواع مختلفی هستند که میتوان آنها را بصورت زیر دسته بندی نمود:
– موج شکن های توده سنگی سنتی
– موج شکن های توده سنگی با سازه تاج
– موج شکن های شکل پذیر
– موج شکن های سکویی
در ادامه در مورد هر یک از انواع موج شکن های توده سنگی بطور مختصر توضیح داده میشود.
موج شکن های توده سنگی سنتی:
موج شکن های تودهسنگی به صورتی که امروزه وجود دارند، طی ۲۵۰ سال گذشته شکل گرفته اند. البته شواهدی دال بر ساخت این موج شکن ها برای حفاظت از سواحل مصر در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح وجود دارد. موج شکن های توده سنگی در اوایل قرن هجدهم میلادی بطور ساده با ریختن سنگ به داخل دریا ساخته میشدند، بطوری که سنگ ها در اثر برخورد امواج دوباره آرایش گرفته و نیمرخ اولیه به یک نیمرخ پایدار تبدیل میشد. بعدا برای صرفه جویی و استفاده بهینه از مصالح، موجشکنها بصورت لایه بندی طراحی و اجرا شدند. موج شکن های توده سنگی سنتی یا معمولی رایج ترین انواع موج شکن ها هستند که معمولاً از سه قسمت اصلی تشکیل شده اند:

 ۱- هسته (Core):
این قسمت موج شکن از مصالح مناسب و نسبتا ریز دانه خروجی معدن ساخته می شود. هسته علاوه بر نقش پرکنندگی و ایجاد شیب لازم، به عنوان پی برای لایه آرمور محسوب میشود و معمولاً از بستر دریا تا بالاتر از تراز ایستابی اجرا می شود. سپس روی هسته لایه میانی یا فیلتر قرار می گیرد.
۲- لایه میانی یا لایه فیلتر (Filter):
سنگ های میانی یا لایه فیلتر با استفاده از مصالح با قطر اسمی متوسط بین قطر اسمی متوسط سنگ های لایه آرمور و سنگ های تشکیل دهنده هسته، جهت جلوگیری از فرار مصالح هسته و ممانعت از نشست مصالح لایه آرمور به داخل هسته اجرا می شود. با توجه به ابعاد مصالح هسته و آرمور، ممکن است بیش از یک لایه میانی نیاز باشد.
۳- لایه حفاظ یا لایه آرمور (Armor Layer):
اصلی ترین لایه موج شکن که در برابر بارهای وارده از طرف امواج دریا مقاومت میکند، لایه آرمور می باشد. برای اجرای این قسمت از موج شکن از بزرگترین و سنگین ترین مصالح استفاده می شود. در صورت عدم دسترسی به سنگ مناسب و با ابعاد لازم، از قطعات پیش ساخته بتنی در لایه آرمور استفاده میگردد. شیب وجه جلویی موج شکن یکی از پارامترهای تعیین کننده در برآورد وزن واحد لایه آرمور می باشد. لایه آرمور پوشیده شده از قطعات بتنی معمولاً گرانتر از قطعات سنگی میباشد، ولی در شرایطی که سنگ های به اندازه کافی بزرگ، در دسترس نباشند، یک گزینه مناسب به حساب می آیند. بزرگترین اندازه سنگی که معمولاً از معادن امکان استخراج دارد، در حدود ۲۰ تا ۳۰ تن میباشد. شیب وجه جلویی سازه معمولا در دامنه ۱:۱/۵  تا ۱:۴، با توجه به در دسترس بودن سنگ و شرایط خاک محل، انتخاب میشود. در صورت استفاده از آرمور بتنی میتوان در اکثر حالات از یک شیب تند و تیز استفاده نمود. بر اساس شکل قطعات بتنی و در نتیجه میزان قفل شدگی آنها، شیب سازه معمولاً در دامنه ۱:۱ تا ۱:۲ انتخاب میگردد.  به طور خلاصه قابل ذکر است که چند قاعده کلی در طراحی این سازه ها این است که هر لایه موج شکن باید طوری طراحی شود تا مصالح ریزدانه لایه مجاور در اثر شسته شدن از میان فضاهای خالی فرار نکنند و لایه های  خارجی (در شکل نهایی و نیز در حین احداث) باید در مقابل حمله امواج مقاومت کنند. همچنین لایه ها باید با قابلیت ساخت با وسایل موجود طراحی شوند. انتخاب مصالح ساختمانی تا حد زیادی به عامل قابلیت دسترسی به آن در حجم مورد نیاز بستگی دارد.

در شکل زیر نمونه هایی از انواع موج شکن های توده سنگی سنتی نشان داده شده است. ساده ترین نوع موج شکن همانطور که در شکل زیر در قسمت A نشان داده شده است، شامل یک نوع سنگ میباشد. مزیت این نوع سازه ها بالا بودن نفوذپذیری آنها است که منجر به نفوذ بالای موج در سازه و در نتیجه زوال انرژی زیاد میگردد. عیب اصلی استفاده از این موج شکن ها این است که با توجه به یکدست بودن مصالح بکار رفته در این موج شکن ها و نیاز به سنگهای بزرگ برای حفظ پایداری لایه خارجی در برابر امواج و از طرف دیگر با توجه به استخراج حجم بالای سنگ های ریز دانه در برابر حجم پایین سنگهای بزرگ از معادن سنگ، اجرای این نوع موج شکن ها گران می گردد.

در قسمت B شکل یک موج شکن سه لایه سنتی در آب نسبتاً کم عمق نشان داده شده است. با توجه به اینکه موج شکن در بستر دریا قرار می گیرد، معمولا یک پنجه در جلوی سازه برای فراهم آوردن پی مناسب برای قرارگیری لایه آرمور لازم است. همچنین در وجه پشت موج شکن لازم است یک لایه محافظ برای محافظت موج شکن در برابر سرریزی امواج و همچنین مقابله در برابر امواج داخل بندرگاه ایجاد شود.

در قسمت C شکل یک موج شکن همراه با یک سازه بتنی روی آن نشان داده شده است، که این سازه بتنی به نام دیواره تاج به عنوان یک سرپناه در برابر سرریزی موج و همچنین ایجاد یک جاده دسترسی برای تعمیر و تردد روی موج شکن می باشد.                                       نمونه هایی از انواع موج شکن های توده سنگی سنتی

نمونه هایی از انواع موج شکن های توده سنگی سنتی

موج شکن های شکل پذیر:

از دهه ۸۰ قرن بیستم میلادی طراحی موج شکن ها بر اساس شکل گیری طبیعی لایه آرمور وجه جلویی موج شکن در طول برخورد امواج، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و در دهه گذشته تمایل به این نوع موج شکن ها افزایش یافته است. در طراحی این سازه ها به سازه اجازه داده میشود که تغییر شکل را تا رسیدن به یک فرم مؤثرتر ادامه دهد. پس از ظهور تفکر قبول شکل پذیری در موجشکن ها، این سازه ها با ابعاد بزرگتر در مقطع و سنگهای کوچکتر طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفتند، که عموماً این نوع موجشکن ها به صورت مقطع ذوزنقه ای شکل طراحی می شدند. اما با گذشت زمان قسمت فوقانی از مقطع سازه که بار زیادی به آن وارد نمی شد، از نیمرخ حذف گردید، تا در نهایت لایه سنگی در جلوی مقطع ذوزنقه، که شبیه به یک سکو بود و سطح همواری را در سمت رو به دریای موج شکن بوجود می آورد، باقی ماند. تراز این سطح کمی بالاتر از تراز سطح ایستابی قرار می گرفت. در حقیقت سکو یک جسم توده سنگی حجیم و متخلخل بوده، که انرژی امواج را تا حد زیادی به خود جذب میکند، تا آسیب جدی به دیگر بخش های موج شکن وارد نشود. این نوع سازه ها به موج شکن های سکویی شکل پذیر نامیده می شوند. موج شکن های سکویی به عنوان سازه های بادوام تر همراه با روش های ساخت ساده تر و ارزانتر در مقایسه با موج شکن های تودهسنگی سنتی به حساب می آیند. زیرا موج شکن های سکویی عموماً با شیب وجه جلویی تیزتر و سنگ های آرمور نسبتاً کوچکتر ساخته میشوند. تغییر نیمرخ در برابر شرایط امواج منجر به ایجاد یک نیمرخ پایدار میگردد.

موج شکن های شکل پذیر با توجه به هندسه مقطع بصورت های زیر طراحی میشوند:

– استفاده از یک هسته محافظت شده بوسیله لایه ضخیم آرمور اولیه که در ساخت آن از سنگ های نسبتاً کوچک استفاده میشود. لایه آرمور اولیه پس از برخورد امواج بصورت حرف S تغییر شکل میدهد. که از معروفترین و کاربردیترین نوع از انواع این سازه ها، موج شکن های سکویی میباشند.

– از انواع دیگر موج شکن های توده سنگی، موج شکن های سکویی تشکیل شده از کلاسهای متعدد سنگی میباشند. همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود، در این موج شکن ها با استفاده از کلاسهای متعدد سنگی، پایداری کل سازه ماکزیمم شده و استفاده بهینه تری از مصالح معدن بدست می آید. در کشور ایسلند این نوع سازه ها استفاده زیادی داشته و به همین دلیل به این نوع از موج شکن های سکویی، عنوان ایسلندی اطلاق گردیده است.

– در اعماق زیاد دریا، به منظور کاهش حجم مصالح مصرفی، سازه از ابتدا به صورت نیمرخ S شکل ساخته می شود، که در بسیاری از حالات هزینه های ساخت بسیار بیشتر از ساخت موج شکن های شکل پذیر با مقطع اولیه ذوزنقهای و یا سکویی میباشد.

نمونه ای از این موج شکن ها در شکل زیر نشان داده شده است.

بر اساس دسته بندی PIANC موج شکن های سکویی را میتوان به سه دسته زیر تقسیم بندی نمود:

۱-غیر قابل تغییر شکل استاتیکی:

در این حالت مشابه شرایط موجشکنهای سنتی، تعداد کمی از سنگها اجازه حرکت و تغییر مکان دارند.

 انواع موج شکن های سکویی

 انواع موج شکن های سکویی

۲-  قابل تغییر شکل استاتیکی:

در این حالت به نیمرخ اجازه تغییر شکل به نیمرخ پایدار داده می شود، که در این حالت هر یک از سنگ ها به تنهایی بایستی پایداری خود را حفظ کنند.

۳-  قابل تغییر شکل دینامیکی:
در این حالت به نیمرخ، اجازه تغییر شکل، به نیمرخ پایدار داده می شود و هر یک از سنگ ها میتوانند بطرف بالا و پایین در وجه جلوی موج شکن  حرکت کنند.

در قسمت بعدی به شرح و توصیف انواع موجشکنهای سکویی پرداخته می شود.

 موج شکن های سکویی شکل پذیر:
موج شکن های سکویی به صورت مرسوم اجازه تغییر شکل به نیمرخ پایدار استاتیکی و یا دینامیکی دارند و بنابراین به عنوان موج شکن های شکل پذیر معروف هستند. یک موج شکن زمانی به صورت دینامیکی پایدار است، که اگرچه بالا رفتن و پایین افتادن سنگ ها در طول بالا روی و پایین روی موج مکرراً اتفاق میافتند ولی نیمرخ آن بعد از تغییر شکل پایدار باقی می ماند. بنابراین نیمرخ تعادل زمانی که نرخ خالص انتقال صفر گردد، ایجاد می شود. برای موج شکن شکل پذیر پایدار استاتیکی، سنگ ها عموماً به سمت پایین شیب حرکت می کنند و موج شکن به یک نیمرخ پایدار تغییر شکل میدهد تا جایی که حرکت و جابجایی سنگ ها فقط در شرایط بسیار حدی رخ می دهند.

زمانی که سازه در معرض امواج با شدت مشخص قرار می گیرد، نیمرخ جلوی موج شکن تا زمانی که نیمرخ تعادل بدست آید، تغییر شکل می دهد. برای یک شرایط دریایی مشخص، مشروط بر اینکه مصالح کافی در دسترس باشد، نیمرخ تعادل بدست می آید. شکل زیر یک نیمرخ موج شکن شکل پذیر را قبل و بعد از  تغییر شکل نشان داده است. زیر سطح ایستابی، نیمرخ تغییر شکل یافته دارای شیبی در حدود ۱:۴ است و در جلو و پایین این شیب، سنگ ها با یک شیب تندتر در حدود زاویه شیب طبیعی  روی هم دپو میشوند. انرژی امواج بر روی توده سنگ های دارای شیب ملایم مستهلک می شوند. انرژی موج توسط شکست موج بر روی سکو و همچنین نفوذ جریان در سنگ تلف می شود.

شیب پهن اطراف سطح آب و جذب انرژی بالا در محیط متخلخل باعث کاهش انعکاس امواج از موج شکن سکویی میگردد، بنابراین شرایط مناسب دریایی برای عبور شناورها در جلوی دهانه ورودی بندر فراهم می شود. همچنین بالا روی و سرریزی موج نیز کمتر از موجشکن توده سنگی سنتی می باشد.

شمای کلی از نیمرخ موج شکن شکل پذیر با سکوی همگن قبل و بعد از تغییر شکلشمای کلی از نیمرخ موج شکن شکلپذیر با سکوی همگن قبل و بعد از تغییر شکل

موج شکن های سکویی غیر قابل تغییر شکل :

در سال های اخیر در برخی مواقع تلاش برای ایجاد موج شکن های سکویی غیر قابل تغییر شکل بوده است. در این موج شکن ها مشابه موج شکن های توده سنگی سنتی، فقط تعداد کمی از سنگ ها اجازه تغییر مکان و حرکت دارند. دلیل بوجود آمدن این نظریه بخاطر شکست و فرسایش سنگها در طول انجام فرآیند تغییر شکل می باشد. با این وجود مشاهده شده که بسیاری از موج شکن های سکویی شکل پذیر قدیمی در برابر فرسایش و شکست بسیار خوب عمل کرده اند. در بسیاری از پروژه ها، بخاطر شکست و فرسایش سنگ ها در طول فرآیند تغییر شکل، سنگ های بکار رفته در مدل آزمایشگاهی را با ابعاد کوچکتر نسبت به اندازه واقعی آنها بکار برده اند. از عیب های موج شکن های غیر قابل تغییر شکل میتوان به بالا بودن انعکاس موج بدلیل تیزتر بودن شیب جلویی آنها اشاره کرد. همچنین از مزیت این موج شکن ها میتوان به این نکته اشاره نمود که سرریزی امواج در موج شکن های غیر قابل تغییر شکل به مراتب کمتر از حالت شکلپذیر می باشد.

موج شکن های سکویی چند لایه:

موج شکن های سکویی چند لایه به عنوان موج شکن های از نوع ایسلندی معروف هستند، زیرا که استفاده از این موج شکن ها در ایسلند بسیار مرسوم بوده و تاکنون بیش از ۲۰ مورد از آنها در کشور ایسلند ساخته شده است. موج شکن سکویی از نوع ایسلندی، موج شکن سکویی پایدار استاتیکی چند لایه هستند که فقط مقدار کمی تغییر شکل در آنها مجاز میباشد. بزرگترین کلاس سنگ در قسمت بالای سکوی موج شکن و در برخی مواقع در شیب جلوی سکو که نقش مهمی در تقویت سازه دارد، قرار داده میشود. سنگ های کوچکتر در لایه های درونی موج شکن قرار داده شده که عموماً از همان سنگ های بکار رفته در موج شکن های سکویی شکل پذیر همگن می باشند. مزیت موج  شکن های سکویی چند لایه، روش ساخت ساده آنها می باشد. از طرف دیگر همانطور که تجربه های عملی نشان داده اند، استفاده از چند کلاس سنگ و جایگذاری آنها در مکانهای مخصوص، هزینه ساخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد، در حالی که منجر به استفاده بهینه تری از مصالح معدن می گردد. در نهایت بیان شده که کل هزینه ساخت آنها اقتصادی تر می باشد. فلسفه انتخاب کلاسهای مختلف سنگی، بهینه سازی استفاده از مصالح معدن با توجه به وسایل ساخت موجود میباشد. یکی از عیوب موج شکن های سکویی از نوع ایسلندی این است که انعکاس امواج از این سازه ها بیشتر از موج شکن های سکویی شکل پذیر می باشد.

شمای کلی از نیمرخ موج شکن سکویی چندلایه ایسلندی با استفاده از 6 کلاس سنگی
شمای کلی از نیمرخ موج شکن سکویی چندلایه ایسلندی با استفاده از ۶ کلاس سنگی

فرآیندهای مطرح در پایداری سازه های توده سنگی:

عملکرد یک موج شکن توده سنگی در برابر امواج بدین صورت است که قسمت اصلی انرژی امواج برخوردی توسط شکست امواج روی شیب و باقیمانده آن از طریق عبور جریان از داخل محیط متخلخل، انعکاس امواج به سمت دریا و انتقال امواج به سمت حوضچه آرامش از طریق نفوذ به داخل توده سنگی و یا سرریزی موج از بین می روند. فرآیندهای مطرح در پایداری سازه های ساحلی در مقابل برخورد امواج در قالب یک شمای کلی در شکل زیر نشان داده شده است. شرایط محیطی (موج، جریان و مشخصات ژئوتکنیکی) به پارامترهایی منتهی میشوند که شرایط مرزی را در محل سازه و یا جلوی آن مشخص می کنند. این پارامترها تحت اثر وجود سازه تغییر نکرده و معمولاً طراح سازه هیچ گونه تأثیر و کنترلی بر روی آنها ندارد. ارتفاع موج، توزیع ارتفاع موج، شکست موج، پریود موج، شکل طیف، زاویه موج، جریان ها، هندسه شیب جلویی سازه، عمق آب، خیزآب و ترازهای آب از جمله  پارامترهای اصلی هیدرولیکی محیطی هستند.

  مراحل مختلف ارزیابی واکنش های یک سازه ساحلی

  مراحل مختلف ارزیابی واکنش های یک سازه ساحلی

پارامترهای هیدرولیکی به چگونگی فعالیت موج بر روی سازه (واکنش های هیدرولیکی) مربوط می شوند. واکنش هیدرولیکی اصلی شامل بالاروی و پائین آمدگی موج، انعکاس، سرریزی و انتقال موج هستند. پارامترهای ژئوتکنیکی به مواردی مانند روانگرایی، گرادیان های دینامیکی و فشارهای اضافی حفرهای مربوط می شوند. سازه می تواند توسط تعدادی از پارامترهای سازه ای (D) تشریح شود که بعضی از این پارامترهای مهم عبارتند از شیب سازه، وزن و جرم حجمی سنگ ها، شکل سنگ، همواری و صافی سطح، چسبندگی، تخلخل، نفوذپذیری، مدول های برشی و حجمی، ابعاد و مقطع عرضی سازه.

بارهای وارد بر سازه یا اجزای سازهای (E) به پارامترهای محیطی، هیدرولیکی، ژئوتکنیکی و سازه ای بستگی دارند. این بارها را میتوان به بارهای مربوط به حرکت خارجی آب بر روی شیب، بارهای تولید شده در اثر حرکت داخلی آب در درون سازه و زلزله تقسیم کرد. عواملی که حرکت خارجی آب را تحت تأثیر قرار میدهند، تغییر شکل موج (شکست یا عدم شکست آن)، بالاروی یا پائین آمدگی موج، انتقال، سرریزی و انعکاس موج هستند. حرکت داخلی آن، استهلاک یا نفوذ آب به درون سازه، تغییرات فشار حفره ای و سطح ایستابی را تشریح می کند. تقریباً تمامی پارمترهای سازهای می توانند بر روی بارهای وارده تأثیر گذارند. زبری شیب تحت تأثیر اندازه، شکل و دانه بندی سنگ های آرمور قرار دارد. در نتیجه بر روی بالاروی و پائین آمدگی موج اثر میگذارند. اندازه فیلتر و دانه بندی آن به همراه خصوصیات سنگهای آرمور، نفوذپذیری و در نتیجه حرکت داخلی آب را تحت تأثیر قرار می دهند. مقاومت در برابر بارهای وارده (امواج، زلزله) را میتوان استحکام سازه نامید. پارامترهای سازهای در تعیین استحکام سازه نقش اساسی به عهده دارند، ضمن آنکه اکثر آنها بارهای وارده را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. در انتها مقایسه بین استحکام (F) و بارهای وارده (E)، واکنش سازه ای یا اجزای آن را (G) تبیین می کند که در واقع همان مکانیسم های شکست هستند. واکنش های سازهای هیدرولیکی شامل پایداری لایه های آرمور، لایه های فیلتر، تاج و پشت موج شکن، سکوی شامل شکست پنجه، دیواره تاج و شیب های پایدار دینامیکی می شود. واکنش ها یا اندرکنش های سازهای ژئوتکنیکی ناشی از لغزش، نشست، روان گرایی و واکنش دینامیکی در برابر فرسایش درونی می شوند.

منابع:
۱- گرداوری و تالیف سایت  civiltech.ir
۲- آیین نامه طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر تالیف سازمان بنادر و دریانوردی ایران

یک پاسخ به “همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *