وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)

اتصالات مکانیکی آرماتور جایگزین اتصال اورلپ

استفاده از تکنولوژیهای جدید برای ارتقاء کیفیت سازه و کاهش هزینه های تولید در صنعت ساختمان علاوه بر یک نیاز یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می آید.
بهبود کیفیت سازه باعث عمر طولانی آن می گردد وعلاوه بر آن خسارات وارده به سازه را در مقابل حوادث طبیعی مثل زمین لرزه کاهش خواهد داد. استفاده از وصله های مکانیکی برای اتصال آرماتورها در سازه های بتنی یکی از راهکارهای بهبود کیفیت در صنعت ساختمان به شمار می آید. استفاده از وصله های مکانیکی در آئین نامه ها و استانداردهای بین المللی ازجمله آئین نامه بتن ایران در فصل ۱۸ توصیه گردیده است.
با توجه به وجود مشکلات عدیده اجرایی در سازه های سنگین به دلیل استفاده از میلگردهای قطور، به کار گرفتن وصله های مکانیکی راهگشا بوده و علاوه بر ایجاد اتصال مطمئن وحتی مستحکم تر از آرماتور مصرفی سایر مشکلات جانبی در سازه های بتنی را نیز برطرف می نماید.
در هر سازه بتنی در حدود ۱۵% آرماتور مصرفی به صورت اتصال اورلپ در بتن دفن محدودیتهای آئین نامه ای به ضایعات تبدیل می گردد. با استفاده از اتصالات مکانیکی نه تنها از دفن آرماتور به صورت مهار پوششی آرماتور جلوگیری می گردد بلکه ضایعات آرماتور نیز به حداقل کاهش می یابد.

اتصالات مکانیکیاتصالات مکانیکی ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

فناوری ساختمانهای پیش ساخته بتنی R-PC

۱- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ:

  در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ،  ﻗﺎب ﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ، از ﺳـﺘﻮن های پیش ساخته دارای نشیمن کربل (corbel)، ﺳﻘﻒ  ﻫﺎیﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ با هسته تو خالی (hollow core) و تیر های نیمه پیش ساخته که در کارخانه تولید می شوند، تشکیل شده است. قطعات پیش ساخته ستون  و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻴﺮ و ﺳﻘﻒ، ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﻲ ﺑـﺘﻦ ﻣﺴـﻠﺢ ﻧﻴـﺰ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اند، به ﺻﻮرت ﺑﺘﻦ درﺟﺎ اﺟﺮا  ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ به ﻳﻚ دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ، همچنین اﺗﺼﺎل سقف ﻫـﺎی ﭘـﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ،  ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺟﺎ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑـﺘﻦ رﻳـﺰی ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ. اﺗﺼـﺎﻻت ﺳﺎده ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻗﺎب، اﺗﺼﺎل ستون ها ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده و همچنین اتصال ﻣﺤـﻞ وﺻـﻠﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ اﺟﺮا می ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺎرﻫـﺎی ﺛﻘﻠـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎب های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎده ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ درﺟﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. شکل ۱ نمونه ای از ﻳﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته با دیوار برشی بتن مسلح درجا

شکل ۱ قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته با دیوار برشی بتن مسلح درجا

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

هبلکس (hebelex یا بتن سبک) چیست؟

هبلکس چیست؟

هبلکس نام تجاری است که برای بتن هوادار اتوکلاوی (Autoclaved Aerated Concrete – AAC) تولید شده در اروپا قرارداده اند که همان بتن سبک، بتن گازی سبک یا متخلخل می‌باشد و در سال ۱۹۲۴ میلادی توسط یک مهندس آرشیتکت سوئدی اختراع و به جامعه مهندسی معرفی گردید.

هبلکس

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

دیوار پانل سه بعدی ( ۳d پانل)

پانل سه بعدی یا پانل ساندویچی چیست :

تری دی پانل یک دیوار پیش ساخته است که از دو قسمت هسته عایق پلی استایرن نسوز (یونولیت) و شبکه های پیش جوش فولادی (مش) تشکیل شده است که بوسیله مفتولهای فلزی به صورت خرپا به یکدیگر متصل می باشد که با نصب و بتن پاشی روی آن از تلفیق دو شبکه فولادی و بتن، سازه بسیار مقاوم و محکمی بدست می آید.

دیوار پانل سه بعدی ( 3d پانل ) ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

کف کاذب

تاریخچه مختصر کف کاذب:

کف کاذب از گذشته های بسیار دور وجود داشته و مورد توجه معماران بوده به طوریکه  در بعضی آثار تاریخی به جا مانده از بناهای رومی و ایرانی، خصوصا حمام های قدیمی می توان آثار آنرا مشاهده کرد. اما استفاده گسترده و مدرن از آن که به انقلاب مدیریت تاسیسات مشهور می باشد به اواخر دهه شصت  و اوایل دهه هفتاد قرن بیستم بر می گردد.

اطلاق واژه کف کاذب در زبان فارسی به این آیتم ساختمانی با توجه به قرینه بودن این سطح نسبت به سقف کاذب بوده و اصولا به کفی اطلاق می گردد که کف اصلی سازه ساختمانی نیست و جهت افزایش ارتفاع محل تردد به کمک پایه هائی بر کف اصلی طبقات ایجاد شده است.

اجزای کف کاذب:

کف های کاذب عموماً از سه جز کلی: تایل، پایه و استرینگر تشکیل می شوند که البته بسته به نوع کف کاذب از مواد مختلفی در ساخت آنها استفاده می شود.

ضمناً ابعاد تایل کف های کاذب متغییر بوده و باتوجه به کاربرد ویژه  آنها، تولید و به بازار ارائه می گردند. ولی در حالت عمومی سایز آنها  ۵۰×۵۰ ،۶۰×۶۰ و ۱۲۰×۶۰ میباشد. (واحد سانتیمتر)

 

صفحه 7 از 812345678